rekonstrukce historických staveb

specializujeme se na oblast rekonstrukcí a oprav (obnovy) historických objektů včetně úprav, změn a dostaveb pro další využití
zajišťujeme kompletní předprojektovou a projektovou přípravu:

  • studie využití
  • stavební zaměření objektů
  • stavebně technické průzkumy (statické, biotického napadení, vlhkost, omítky)
  • stavebně historické a restaurátorské průzkumy
  • projektovou a zadávací dokumentaci
  • inženýrskou a konzultační činnost
  • spolupráci při realizaci stavby