Architektonický ateliér působí od roku 1995 (navazuje na předchozí činnost v SURPMO); atelier se specializuje na obnovu (konzervaci, opravy a úpravy) historických staveb. Dlouhodobě se věnuje obnově historických roubených a hrázděných staveb; pro muzea v přírodě (skanzeny) připravuje dokumentaci transferů expozičních objektů lidové architektury.

Atelier rovněž navrhuje studie a projekty novostaveb a rekonstrukcí občanských a bytových staveb. Formou dlouhodobé spolupráce s projektanty profesí atelier zajišťuje kompletní předprojektovou a projektovou přípravu a spolupráci při realizaci staveb.

Atelier zpracovává stavebně historické průzkumy lidové architektury a tradičních hospodářských staveb (mlýny, pivovary, hospodářské dvory). Zpracovává památkové hodnocení historické zástavby sídel a území pro územně plánovací dokumentaci , inventarizační průzkumy památkových objektů pro potřeby památkové péče.